ONSDAG 30 JUNI 2021

Landsbygdspeng till lokal utveckling

Den 1 juli 2021 öppnas möjligheten att ansöka om landsbygdspengen. Sista ansökningsdag för 2021 är 15 september.

Den nya landsbygdspengen riktar sig till byar och mindre tätorter för att stimulera lokal utveckling.

Bidraget kan sökas av samhällsföreningar, bygdegårdsföreningar, byalag, lokala utvecklingsgrupper, hembygdsföreningar för att ta vara på idéer på hur man vill utveckla sin ort.

Till exempel förslag om förbättring som gör samhället mer attraktivt, tryggare eller helt enkelt en bättre plats att bo på. Förslagen ska vara en fysisk investering, något som syns.

Landsbygdpengen innefattar inte kommunens tätorter Götene, Lundsbrunn, Hällekis och Källby.

Vad kan man söka för?

För inventarier/utrustning och/eller investeringar ska det anges vem som ansvarar för framtida drift och underhåll samt säkerhetsaspekter.

Maxbeloppet är 100 000 kr.
I årets budget finns 300 000 kr avsatta för landsbygdspengen.
Götene kommun finansierar 100 % av insatsens/åtgärdens budget.

Stöd ges inte till:
  • Lön för egen insats.
  • Etablerad förenings- eller kulturverksamhet
  • Evenemang
Sista ansökningsdag för 2021 är 15 september.
Möjlighet att ansöka om landsbygdspengen kommer även finnas år 2022 och 2023.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun