ONSDAG 30 JUNI 2021


Foto/källa: Götenehus

Ett 30-tal nya bostäder planeras i Källby

Källby är en attraktiv boendeort genom sitt natursköna läge nära Vänern med Kinnekulle samt närheten till Götene tätort. Här avser Götenehus och Swebostad genom ett intentionsavtal med Götene kommun att förvärva markområdet Nordskog 2 med en total yta på 17 705 kvm.

Götenehus och Swebostad planerar totalt 33 bostäder fördelat på åtta friliggande villor, sex enplansradhus, tolv tvåplansradhus samt sju friliggande tvåplanshus med carport. Upplåtelseformen kommer att vara både äganderätter och bostadsrätter.

Sedan några år tillbaka har en utbyggnad av Nordskog påbörjats norrut. Nordskog 2 är den del av Nordskog som ligger närmast Källbys centrala delar och gränsar mot befintlig fritidshusbebyggelse.

- Vi är mycket glada över att få vara med och utveckla Källby. Efterfrågan är stor på bostäder i Källby och framförallt inom det planerade Nordskogsområdet genom det sjö- och naturnära läget säger Tobias Lorentzon affärsutvecklingschef på Götenehus.

Säljstart planeras preliminärt till 2023.

Läs mer om bostäderna på: www.gotenehus.se/nordskog och www.swebostad.se/nordskog-etapp-2


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götenehus Group