TISDAG 29 JUNI 2021


Sjöhistoriska museets museifartyg minsveparen M 20 kastar loss från Galärvarvet på Djurgården i Stockholm. Fartyget som i år fyller 80 år ger sig nu ut på en längre jubileumsresa runt Sveriges kuster och kommer angöra 25 olika hamnar. Allmänheten ges möjlighet att beskåda och besöka fartyget - Fotograf: Föreningen M20

Sjöhistoriskas museifartyg minsveparen
M 20 på jubileumsresa runt Sveriges kust

Den 29 juni kl. 10:00 kastar Sjöhistoriskas museifartyg minsveparen M 20 loss från Galärvarvet på Djurgården i Stockholm. Fartyget som i år fyller 80 år ger sig ut på en lång jubileumsresa runt Sveriges kuster. M 20 kommer att angöra 25 olika hamnar och välkomnar besökare ombord.

Minsveparen M 20 byggdes under brinnande världskrig och sjösattes den 1 december 1941 på Neglinge varv i Stockholm. Fartyget är i byggt i trä med skrov i Hondurasmahogny och däck i Oregonpine. 80 år i Sveriges tjänst har satt sina spår och under den gångna vintern har fartyget genomgått en omfattande renovering på Beckholmen i Stockholm. Fartygets stäv och förskepp har bytts ut och fartyget är nu åter i gott sjövärdigt skick.

Fartyget seglar nu ut på en jubileumsresa runt Sveriges kust från Stockholm till Göteborg upp till Strömstad och tillbaka genom Göta kanal. Under resan besökes 25 hamnar - bl.a. Västervik, Borgholm, Karlskrona, Simrishamn, Helsingborg, Varberg, Göteborg, Skredsvik, Käringön, Väderöarna, Strömstad, Vänersborg och Vadstena. Även Köge i Danmark kommer att besökas. M 20 är tillbaka i Stockholm igen den 1 augusti. Syftet med resan är att ge medlemmar och allmänheten möjlighet att besöka fartyget och även åka med fartyget en sträcka. Fartyget kan ta 20 personer ombord varav 12 passagerare. Intresset har varit väldigt stort för att få uppleva fartyget till sjöss. Det går också att se och göra corona-säkra besök ombord i hamn.

Dessutom finns möjlighet att följa M 20 på hennes resa digitalt via AIS-system. Fartygets position uppdateras kontinuerligt och kan följas på t ex MarineTraffic. Även på Föreningens hemsida www.minsveparen.se finns M 20:s position att följa i realtid.

– Detta är en stor dag för M 20, hon seglar ut för att fira sitt 80-års jubileum år 2021 i nyrenoverat gott sjövärdigt skick. Under vår jubileumsturné vill vi visa upp vårt vackra fartyg för alla som är marinhistorisk intresserade, säger Anders Torelm, ordförande i Föreningen M 20.

Det k-märkta fartyget är ett av Sjöhistoriska museets museifartyg. Föreningen M 20 sköter allt underhåll, bemannar och driver fartyget helt på ideell basis.
– Sjöhistoriska museet har ett uppdrag att värna det maritima kulturarvet och det gör vi bland annat genom våra museifartyg, vår k-märkning och vårt fartygsstöd till kulturhistoriska värdefulla fartyg i hela landet. M20:s jubileumsresa är ett sätt att tillgängliggöra detta rika kulturarv, säger Mats Djurberg museichef på Sjöhistoriska museet.

– Sjöhistoriska museet har ett mycket gott samarbete med Föreningen M 20 sedan starten år 2005. Vi är oerhört glada över att museifartyget M 20 nu åter är i gott sjögående skick och kan visas upp. Under jubileumsresan runt Sveriges kust i sommar kan allmänheten ta del av vårt gemensamma marina kulturarv, säger Hans-Lennart Ohlsson, sakkunnig på Sjöhistoriska museet.

Hemsida: https://minsveparen.se/

M 20 planeras att komma till Sjötorp den 25 juli och Vassbacken den 26 juli

Marinetraffic kan du följa M 20 i realtid på en karta


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Sjöhistoriska museet