TISDAG 29 JUNI 2021

Extra satsning på naturnära jobb i 16 kommuner - 400 000 kr till Götene kommun

Över tio miljoner kronor satsas på naturnära jobb i 16 kommuner. Bland annat Ragunda, Katrineholm och Sala kommun får bidrag för att anställa arbetssökande. Ungefär hälften av bidraget ska användas för att rekrytera unga som möter en allt tuffare arbetsmarknad under pandemin.

– Pandemin ökar besökstrycket i våra natur- och friluftsområden. Det är positivt, men ökar också behovet av skötsel- och naturvård. Samtidigt har pandemin skapat en tuffare arbetsmarknad för de som går ut gymnasiet. Den här satsningen är ett sätt att möta båda dessa utmaningar, berättar Peter Jonsson, biträdande enhetschef på Länsstyrelsen Västerbotten.

Nu satsas ytterligare medel på naturnära jobb. Den här gången har kommunerna haft möjlighet att ansöka om bidrag till åtgärder för friluftsliv och naturvård. Bidragen betalas ut via Länsstyrelsen Västerbotten med medel från anslaget Åtgärder för värdefull natur.

– Det finns flera fördelar med att kommunerna kompletterar i satsningen på naturnära jobb. Kommunen kan sin lokala arbetsmarknad och har nära kontakter med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet. Kommunen är också en arbetsgivare. Sammantaget ökar det möjligheten till långsiktigt jobb för arbetssökande, förklarar Fredrik Granath, projektledare på Naturvårdsverket.

Följande kommuner får bidrag

Det här är naturnära jobb

Naturnära jobb skapar tillfälliga anställningar inom natur- och miljövård för arbetssökande. Det är en regeringssatsning som riktar sig till den som är ny i Sverige, till den som varit arbetssökande länge och till ungdomar.

Uppdraget är också att matcha behovet av arbetskraft inom gröna näringar och behovet av fler arbetstillfällen efter pandemi-utbrottet.

Skogsstyrelsen samordnar och koordinerar uppdraget. Sveriges geologiska undersökning (SGU), Naturvårdsverket och länsstyrelserna ingår i satsningen och bidrar med lämpliga arbetsuppgifter. Arbetsförmedlingen ingår i satsningen och bidrar med att identifiera arbetssökande.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Naturvårdsverket