TORSDAG 24 JUNI 2021

Visit Hornborgasjön – nationell modell för hantering av överturism

Erfarenheterna från pandemin och samarbetet över kommungränser och förvaltningar är nyckelfaktorer bakom Visit Hornborgasjöns utveckling mot en hållbar destination. Projektet har tilldelats 1 miljon kronor från Tillväxtverket för att främja regeringens uppdrag om hållbar destinationsutveckling.

Av 150 olika projekt som sökte medel från Tillväxtverket var Visit Hornborgasjön en av 13 som beviljades. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Falköping, Skövde, Skara och Länsstyrelsen. Målet är att det nytänk inom turism som man redan påbörjat ska bli en nationell arbetsmodell.
Vi står inför ett paradigmskifte, förklarar Klara Börjesson Ahlqvist, turistchef i Falköpings kommun. Istället för att locka mängder av besökare och utgå från deras önskemål måste vi istället ta hänsyn till vad platserna tål.

Trandansen vid Hornborgasjön samlar varje år över hundratusen besökare under en begränsad tid. Länsstyrelsen har därför tillsammans med Visit Hornborgasjön i många år jobbat med att kapa besökstoppar och sprida ut besökarna i området. På grund av den pågående pandemin och Folkhälsomyndighetens reserestriktioner ställde årets trandans saker och ting på sin spets. En organisation med representanter från Länsstyrelsen, Falköping och Skara bildades ifall man behövde ta beslut om att stänga området kring Trandansen. För att undgå ett sådant beslut som skulle få negativa konsekvenser för en redan ansträngd besöksnäring arbetade man fram ett antal olika kommunikationsinsatser gentemot besökare:

  • Besöksguide som signalerade rött, gult och grönt baserat på förväntat antal besökare
  • ”Håll en tranas avstånd” – en logga på utomhusvärdarnas kläder och på marken för att markera vikten av att hålla avstånd.
  • En karta över området som visar att det finns många platser där man kan titta på tranor
  • En uppmaning till besökarna att se tranor hemifrån via uppsatta webbkameror
I pandemins spår har ”ute” blivit det nya ”inne”, fortsätter Klara Börjesson Ahlqvist. Och det ställer krav på ett styrande värdskap som involverar samarbete över förvaltningsgränserna och hänsyn till en hållbar destination. Man kan inte marknadsföra platser som redan är fulla, det blir oönskade konsekvenser för både besökare och boende. Vi måste informera om allemansrätten och hur man håller Sverige skräpfritt tillsammans med förvaltare av naturvårdsområden. Och det ställer krav på ett långsiktigt arbete med hållbarhetsfrågan i hela kommunen oavsett förvaltning.
Trandansevenemanget kan ses som en modell för hur man bör och kan hantera överturism med respekt för områdets naturvärden, ge en kvalitativ och trygg upplevelse för besökarna samt gynna besöksnäringen.

Vi på Länsstyrelsen har tillsammans med Visit Hornborgasjön i flera år jobbat med ett hållbart besöksflöde, säger Sofie Stålhand, föreståndare på naturum Hornborgasjön. Människors ökande intresse för att vistas i naturen ställer krav på samarbete mellan förvaltningsgränserna. Vi är stolta över att Tillväxtverket beviljat oss projektmedel så vi kan fortsätta utveckla vår strategiutveckling där destinationsutveckling och samhällsplaneringsaspekter ska mötas.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Falköpings kommun