TORSDAG 24 JUNI 2021


Placeringen av den konstnärliga utsmyckningen blir i detta område - Foto/källa: Götene Lions Club

Konstnär klar för utsmyckning i Hällekis

Götene Lions Club vill skapa konstnärliga utsmyckningar som anspelar på vad Lundsbrunn, Källby, Hällekis och Kinnekulle har bidragit med i kommunens utveckling. I Lundsbrunn och Källby finns det konstverk på plats sedan en dryg månad. Nu har Lions tillsammans med kommunens representanter också valt ut konstnär och utsmyckning av parken vid dammen i Hällekis. Placeringen är ett önskemål från Samhällsföreningen i Hällekis.

Koppling till utvinning av sten

Vad förknippar du Hällekis med? Det var frågan till allmänheten när Götene Lions ville få in idéer och förslag om en lämplig utsmyckning i Hällekis. Nästan alla insända förslag hade anknytning till den historiskt viktiga utvinningen av sten från berget som ju har haft stor betydelse för Hällekis utveckling. Bland förslagen fanns det även kopplingar till Vänern och till vatten.

Bergets väg

Vinnande konstnär för utsmyckningen i Hällekis är Kerstin Dahl Norén från Äspered i Borås kommun. Hon är en mycket erfaren och uppskattad stenskulptör och hennes skulpturer pryder ett tjugotal offentliga platser, främst i Västra Götaland.

Konstnären kallar sitt vinnande förslag för ”Bergets väg”. Hon utgår från sten och vatten som är själva grunden för kalkstenen. Sten och vatten var också början för aluntillverkningen som i sin tur lade grund för utvecklingen av Hällekis som industriort. Skulpturen för Hällekis innehåller droppliknande former i och på en stående stenhäll och en liten skålgrop i en liggande häll. Det illustrerar droppen som urholkar stenen. De lokala stenarterna spelar huvudrollen i skulpturen. Röd och grå kalksten och accent i svart diabas är stenarter som finns i området. Basplattan är en grå kalkstenshäll. På basplattan står ett block i röd kalksten där en form är utsågad. Insidan av den utsågade negativa formen i stenhällen är polerad. Den utsågade positiva formen är bearbetad till en rundad form, slipad och delvis polerad. På så sätt kommer stenens alla kulörer fram, allt från den råa ytan, via den ljusa sågade och bearbetade till den mörkare polerade. En stor form kan tolkas som en droppe, men också som en eldsflamma, en blomknopp eller en bladform. Alla är delar av förutsättningarna för de näringar som då och nu bidragit till områdets utveckling. Man skulle också kunna tolka in de ”fyra elementen”, jord, eld, luft och vatten i skulpturen. Luften är den negativa formen som uppstår när huvudformen sågas ur kalkstensblocket. En rund polerad diabasform kryper över kanten på blocket upptill. Skulpturen blir drygt två meter hög, två meter bred och drygt en meter djup.

Gåva till Hällekis

Det är en donation för kulturändamål från Amfiteaterns Vänner och ett ekonomiskt stöd från Sparbanken Skaraborg som har lagt grunden till Götene Lions omfattande kulturprojekt. Syftet är bland annat att försköna, öka attraktiviteten och skapa inbjudande mötesplatser. Efter färdigställandet, i den redan vackra parken vid dammen, kommer Götene Lions att formellt överlämna konstverket till kommunen som gåva. Men det är förstås också en gåva till Hällekis. Om allt går som planerat ska det vara klart för invigning före årets slut.

/Gert Rahm - Götene Lions Club