ONSDAG 23 JUNI 2021


Smittspridningen i Västra Götaland - Fotograf/Källa: SmiNet 2021-06-20

Håll avstånd även under midsommar

Spridningen av covid-19 fortsätter minska i Västra Götaland. Även antalet inneliggande med covid-19 på sjukhusen fortsätter nedåt. Men fortfarande sker smittspridning och utbrott och det är viktigt att fortsätta följa råden för att minska spridningen av covid-19.

– Vi vet att när människor umgås utanför sin lilla krets, på fester och liknande så sprids smittan vidare och nya smittkedjor startas. Med tanke på att vi står inför en av årets största festhelger, midsommarafton, är det viktigt att var och en kommer ihåg att vi fortfarande lever i en pandemi, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, VGR.

Folkhälsomyndigheten har förlängt råden för att minska smittspridningen till 30 september. Enligt de allmänna råden bör individer bland annat stanna hemma vid symtom på covid-19, begränsa nya nära kontakter, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt samt hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.

– Detta gäller såklart även oss i Västra Götaland. Vi har ett gynnsamt läge just nu och vi har var och en ett ansvar för att göra vad vi kan för att fortsätta hålla smittspridningen på en så låg nivå som möjligt, säger Thomas Wahlberg.

Minskning i alla åldrar

Under föregående vecka (fram till och med fredag) rapporterades 347 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är en minskning med 44 procent jämfört med veckan innan. Mer statistik finns i veckorapporten från Smittskydd Västra Götaland.

– Vi ser en minskning i samtliga åldersgrupper och i nästan alla kommuner. Högst incidens finns hos de unga under 30, människor som är ute och rör sig mycket, inte hunnit bli vaccinerade och behöver tänka extra mycket på att följa råden under midsommarhelgen, säger Thomas Wahlberg.

Viktigt att provta sig

Den nedåtgående trenden märks även på sjukhusen. Idag onsdag, 23 juni, vårdades 54 patienter med covid-19, varav 7 på IVA.

– Den positiva utvecklingen är glädjande men kom ihåg att viruset inte tar semester. Vi har en hög ambitionsnivå för vår provtagning och det är viktigt att alla som har symtom även provtar sig i sommar, det är så vi kan upptäcka och bryta spridningen av covid-19, säger Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Sök vård

Som en följd av coronapandemin märker vården i Västra Götaland att människor undviker att söka hjälp trots att de egentligen behöver vård. Därför uppmanas invånarna att söka vård i tid och inte avstå från att kontakta vården.

– Västra Götalandsregionens sjukvård finns till för invånarnas skull. Har du oklara eller allvarliga symtom, vare sig du misstänker covid eller något annat, ta kontakt med vården, säger Jan Kilhamn.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen