ONSDAG 23 JUNI 2021

Covid-19 läget i Skaraborg

Diagram baserade på Smittskydd Västra Götalands statistik om Covid-19. Då det varit flera driftstopp på den nationella databasen "Sminet" så påverkas statistiken för veckorna 21, 22 och 24. Därför ska statistiken tolkas med hänsyn till detta.

Veckorapporterna från Västra Götalandsregionen finns på denna sida