ONSDAG 23 JUNI 2021


Från vänster Installatör Robert Lundahl ifrån Proffsel samt Lundsbrunn Resort & Spas VD Rickard Bender - Foto/källa: Lundsbrunn Resort & Spa

För att Sverige snabbt skall kunna ställa om till helt eller delvis fossilfria fordon så krävs investeringar i ladd-infrastruktur. Nu bidrar Lundsbrunn Resort & Spa till en mer laddbar framtid genom installationen av nya destinationsladdare.

10 st nya elbils laddare på plats i Lundsbrunn!

Totalt har 10 st nya laddplatser på tre olika parkeringar installerats och anslutits på Lundsbrunn Resort & Spa, för att möta alla typer av dagens laddbara elbilar. Som ett led i satsningen så har även anläggningen i Lundsbrunn passat på att säkra upp sin befintliga eltillförsel och förberett befintliga parkeringsytor för att snabbt kunna utöka laddparken med betydligt fler laddplatser om så krävs.

Av Lundsbrunns 10 nya laddare så är 4 st kopplade till Tesla s destinationssystem, övriga 6 st laddare är öppna och passar alla typer av laddbara bilar & motorcyklar.

”Omställningen till en grönare elbilsmarknad har gått väldigt mycket fortare än vad branschen och experterna kunnat förutspå. Vi får i stort sett dagligen frågor från våra besökare om möjligheten att ladda sin elbil eller laddhybrid hos oss i Lundsbrunn berättar Rickard Bender VD, Lundsbrunn Resort & Spa. Satsningen känns helt rätt utifrån alla perspektiv och är såklart en viktig del i vårt hållbarhetsarbete framåt på anläggningen fortsätter Rickard”


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Lundsbrunn Resort & Spa