TISDAG 22 JUNI 2021


Bild av Steffen Frank från Pixabay

Flest ekologiska nötkreatur i Västra Götaland

Västra Götalands län har flest antal ekologiska nötkreatur. Totalt fanns 80 700 ekologiskt hållna nötkreatur i länet i juni 2020 vilket motsvarar nästan en fjärdedel av samtliga ekologiskt hållna nötkreatur i Sverige. Om man däremot ser till andelen ekologiska nötkreatur inom respektive län så hade Värmlands län högst andel, 45 procent.

Antalet ekologiska mjölkkor ökade 2020

I juni 2020 var 57 200 av Sveriges mjölkkor ekologiskt hållna vilket var knappt 1 procent fler än vid motsvarande tidpunkt 2019. Det innebär att 19 procent av det totala antalet mjölkkor i Sverige var ekologiska 2020.

I juni 2020 var totalt 331 700 nötkreatur ekologiska, en minskning med 1 500 djur. Antalet mjölkkor ökade med knappt 1 procent medan antalet kor för uppfödning av kalvar minskade med nästan 1 procent. Andelen ekologiskt hållna nötkreatur av det totala antalet nötkreatur i Sverige var oförändrad, 23 procent.


Del ur pressmeddelande från: Jordbruksverket