TISDAG 22 JUNI 2021


Bild av steve felberg från Pixabay

Så många tamdjur revs av rovdjur i Västra Götaland i fjol

Fler tamdjur i Sverige rivs av vargar, men färre av lodjur visar ny statistik. I Västra Götalands län attackerades under år 2020 82 tamdjur av rovdjur. De flesta skadorna – 48 stycken – orsakades av vargar.

Av de angripna djuren dödades eller försvann 80, och två skadades, enligt ny statistik från SLU Viltskadecenter som publicerades denna vecka.

Antal attackerade tamdjur i Västra Götalands län under 2020, per attackerande rovdjur

Rovdjur Attackerade djur
Lo 34 st
Varg 48 st

I hela landet attackerades över 550 djur, varav vargar stod bakom merparten. Det innebär ett trendbrott; efter några års nedgång ökar nu antalet vargangrepp för andra året i rad. För första gången på tio år står varg för fler attacker än lo.

Statistiken baseras på anmälningar till länsstyrelsen i respektive län, och innehåller bara sådana angrepp där det kunnat bekräftas att ett rovdjur ligger bakom attacken.

– Här finns det även ett mörkertal. Ägarna vet att det blir medial uppmärksamhet om de anmäler och med det kommer risken för hot och hat från djurrättsaktivister, både på gården och i sociala medier. Därför kan man misstänka att en del mindre angrepp, där få djur drabbas, aldrig anmäls, säger Anders Wetterin, viltexpert på Lantbrukarnas Riksförbund.Länsstyrelsen i Västra Götaland betalade under fjolåret ut totalt 245 000 kronor i ersättning för rovdjursskador. I den summan ingår ersättning för skadade bikupor och ensilage, i de län där sådana angrepp förekommit. Ytterligare 520 000 betalades ut i bidrag till skadeförebyggande åtgärder, exempelvis rovdjursstängsel kring beteshagar.

– Utbetalningar är en del av vad en attack verkligen kostar. Det finns exempelvis vissa begränsningar när det gäller ersättning för veterinär, kadaverhantering eller den extra arbetstid som en attack medför. Dessutom kostar skadeförebyggande åtgärder mer än bidraget ger. Åratal av viktig avel kan även gå förlorad. Totalt blir det summor från 10 000-tals kronor till flera hundra tusen kronor som ett företag själv står för, säger Anders Wetterin.

Så många djur har attackerats
– unik statistik från tio år

LRF har sammanställt statistik från SLU om rovdjursattacker på tamdjur från de senaste tio åren.

I Västra Götalands län har sammanlagt 935 djur, framför allt får, attackerats av något av de stora rovdjuren sedan 2011. Den vanligaste angriparen var lo, som stod för tre femtedelar av de rivna djuren.

De regionala skillnaderna är stora. Hälften av de djur som attackerats av vargar det senaste decenniet finns i fyra län: Värmland, Dalarna, Örebro och Västra Götaland. På motsvarande sätt fanns majoriteten av de djur som drabbades av loattacker i Västra Götaland, Västernorrland, Stockholm och Uppsala. Örnattackerna sker i stort sett uteslutande på Gotland, och björnattackerna i Jämtland, Dalarna och Gävleborgs län.

– Statistiken om dödade, skadade och saknade djur är bara en liten del av problemet. Många av LRFs medlemmar vittnar om stressade och skrämda djur, både får och i ökad omfattning nöt och häst, men det finns inte med i statistiken. Men kanske är den allra största konsekvensen med rovdjur det överhängande hotet om en attack, säger Anders Wetterin.

Antal attackerade tamdjur i Västra Götalands län sedan 2011
Rovdjur Dödade Skadade Försvunna
Lo 547 23 21
Varg 301 23 19
Örn 1 0 0

Metod

Statistiken kommer från SLU, och avser attacker av de stora, skyddade rovdjuren (varg, lo, björn, järv och örn). Exempelvis minkars och rävars attacker på fjärderfä ingår alltså inte.

I statistiken ingår alla rovdjursattacker som anmälts till, och besiktigats av länsstyrelsen i Västra Götalands län, och som drabbat tamdjur. Här ingår dock inte attacker på ren eller hund. Den statistiken förs separat.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: LRF