MÅNDAG 21 JUNI 2021

Covid-19 läget på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Den 21 juni kl. 10:00 (uppdaterade 11.30) fanns det totalt 57 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 10 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 9 personer varav 1 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 30 personer varav 3 på IVA
Sjukhusen i väster: 2 personer varav 2 på IVA
Skaraborgs Sjukhus: 9 personer varav 4 på IVA
Södra Älvsborgs Sjukhus: 7 personer varav 0 på IVA

Källa: VGR