TORSDAG 17 JUNI 2021

Arbetslösheten minskar i Götene

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Götene kommun. Även i hela Västra Götaland sjunker arbetslösheten.

Under maj månad rapporterade Götene en total arbetslöshet på 5,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (-0,5 procentenheter). Även i Västra Götalands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 376 av 6 373 invånare i åldern 16 till 64 år i Götene kommun var inskrivna som arbetssökande (37 färre än i maj i fjol).Götene är inte den enda kommunen i Västra Götaland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 43 av 49 kommuner. Störst är minskningen i Åmål där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter.

Götene hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västra Götalands län och nu växer klyftan (5,9 procent i kommunen, jämfört med 7,5 procent i hela länet). Öckerö har den lägsta arbetslösheten i länet (3,4 procent), medan Åmål har den högsta (11,7 procent). För att Götene skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Öckerö skulle 159 personer behöva sysselsättas.I riket som helhet sjönk arbetslösheten i maj jämfört med året innan (-0,6 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 257 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Nyhetstjänsten Newsworthy