ONSDAG 16 JUNI 2021

Eldningsförbud i skog och mark

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg meddelar att det råder eldningsförbud i kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att grilla, elda och använda stormkök i skog och mark. Förbudet gäller från och med torsdag 17 juni klockan 12.00 och tillsvidare. Det är tillåtet att grilla på egen tomt och iordningställda grillplatser med kol, briketter eller gasol.

Under eldningsförbudet är det inte tillåtet att:

Anledningen till eldningsförbudet är det varma vädret. Marken är torr och brandrisken är mycket hög och det är stor antändnings- och spridningsrisk. Att bryta mot förbudet är straffbart och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt.

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg och stabil nivå. Det varma och soliga vädret som varit, och även ser ut att hålla i sig, gör att det kommer krävas stora mängder regn för att marken ska återhämta sig så att brandrisken minskar. Vi vill därför understryka att förbudet gäller tills Samhällsskydd Mellersta Skaraborg meddelar att förbudet är hävt.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Samhällsskydd Mellersta Skaraborg