ONSDAG 16 JUNI 2021


photo credit: Staffan Vilcans - Creative Commons License - Källa: FLICKR

Drygt 5 800 totalförsvarspliktiga börjar sin värnplikt från sommaren 2021

Plikt- och prövningsverket har idag skickat en lägesredovisning avseende mönstring, prövning och inskrivning inför grundutbildningsomgång 2021/22 till regeringen. Lägesredovisningen visar att Plikt- och prövningsverket har skrivit in drygt 5 800 individer till grundutbildning med värnplikt och således nått regleringsbrevets mål som säger 5 000.

- Det har varit ett mönstringsår som helt och hållet har präglats av pandemin och vi har behövt anpassa verksamheten till helt nya förutsättningar. Vi har bland annat infört flera skyddsåtgärder för att kunna mönstra mitt under pågående pandemi och genomföra verksamheten i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagens krav. Jag är därför mycket stolt att vi ändå lyckas med vårt uppdrag, det visar vilken styrka och anpassningsförmåga den här myndigheten besitter, säger Christina Malm generaldirektör på Plikt- och prövningsverket.

Från mönstringsunderlag till mönstring

I januari 2020 skickades mönstringsunderlaget till nära 100 000 totalförsvarspliktiga ungdomar födda 2002. Utifrån hur ungdomarna svarade selekterade Plikt- och prövningsverket 15 000 ungdomar som fick besked om att de kommer att kallas till mönstring för grundutbildning med värnplikt 2021/2022. Mönstringen pågick mellan augusti 2020 och maj 2021.

Förutom de som kallas till mönstring prövas även de som gjort en egen ansökan om prövning till grundutbildning med värnplikt. Plikt- och prövningsverket uppskattade att det rör sig om upp till 3 000 individer.

Bäst lämpad skrivs in till en befattning

När grundutbildningsomgången summeras har Plikt- och prövningsverket mönstrat och prövat nästan 17 000 individer. Av dessa har cirka 7 700 erhållit godkända värden för att kunna skrivas in till en befattning. Och vid nominering, där den som i konkurrens anses bäst lämpad, har drygt 5 800 totalförsvarspliktiga skrivits in till någon av Försvarsmaktens befattningar.

De som har godkända värden men inte stått sig i konkurrensen om bäst lämpad, placeras i utbildningsreserven. I utbildningsreserven placeras också de som begär uppskov, till exempel på grund av studier, eller som behöver ändra inskrivning av andra skäl. De som hamnat i utbildningsreserven kan vid höjd beredskap komma att skrivas in till grundutbildning med värnplikt.

- Plikt- och prövningsverkets huvuduppgift är att fylla krigsförbanden med värnpliktiga som genomfört grundutbildningen med godkänt resultat. Varje år får vi en beställning från Försvarsmakten med antalet utbildningsplatser som vi har att skriva in till. När man sedan genomfört sin grundutbildning med godkänt resultat får man en krigsplacering vid ett krigsförband, säger Christina Malm generaldirektör på Plikt- och prövningsverket.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Plikt- och prövningsverket