TISDAG 15 JUNI 2021

Pristagare av tillgänglighets- och bemötandepriset utsedd i Lidköping

Det blir Skogshyddan som får tillgänglighets- och bemötandepriset. En enhällig jury, bestående av funktionshinderrådet i samverkan med samarbetskommittén funktionsnedsättning Lidköping, har utsett Skogshyddan som vinnare.

Priset delades idag ut och mottogs glatt av Camilla Rydh, föreståndare på Skogshyddan. Frida Nilsson, ordförande i funktionshinderrådet samt kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och Sören Jansson, ordförande i samarbetskommittén samt vice ordförande i funktionshinderrådet var prisutdelare.

Skogshyddan är ett mycket bra exempel på hur alla med funktionsnedsättning fritt och utan svårigheter kan fika och vistas i en välplanerad lokal med trevlig och serviceinriktad personal. Skogshyddan utmärker sig som ett föredöme inom tillgänglighet och bemötande, säger Sören Jansson
Funktionshinderrådet delar årligen ut detta pris. Det går till ett företag som har ett bra bemötande, visar respekt för allas olika behov och som har ansträngt sig att utforma sina lokaler så att de är tillgängliga för alla. Priset är en hedersutmärkelse och en del i arbetet med att förbättra tillgängligheten samt att skapa en mer välkomnande och hållbar kommun.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Lidköpings kommun