TISDAG 15 JUNI 2021


Bild av Bryan Santos från Pixabay

Dolda telefonnummer i sjukvården tas bort

Regionstyrelsen beslutar att ta bort dolda telefonnummer inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR). Invånarna ska istället ringas upp från ett gemensamt växeltelefonnummer som är synligt i displayen.

Att VGR ringer upp från ett synligt gemensamt växelnummer förväntas leda till att administrationen kring patientsamtal effektiviseras. Informationen sparar tid för både patienter och vården. Det blir också mer tydligt och tillgängligt för patienterna.

Koncernkontoret, som utrett frågan, bedömer att VGR:s sjukvårdsförvaltningar bör ha en gemensam hantering när invånare rings upp, istället för att det som idag hanteras olika.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen