TISDAG 15 JUNI 2021


Bild av Jaclyn Wildcat från Pixabay

Fler lodjur dokumenterade under årets inventering

Resultaten från årets inventering visar att det finns omkring 1 250 lodjur i Sverige. Nationellt är det en ökning med ungefär 100 djur jämfört med förra året. Antalet lodjur ligger därmed över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer.

- I Sverige registrerades 213 familjegrupper under den gångna vinterns inventering. Det är en ökning från i fjol då 189,5 familjegrupper dokumenterades, säger Andreas Zetterberg, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket.

Ökningen av antalet familjegrupper ses i mellersta och södra Sverige, samt Västernorrland. En viss minskning ses i övrigt i norra delarna av landet. Att jämföra inventeringsresultat mellan år bör dock göras med försiktighet eftersom förändringar i antal från år till år kan påverkas av faktorer såsom väderförhållanden (till exempel snötillgång), metoder och tekniska lösningar (till exempel viltkameror, DNA-analyser). Eftersom metoden endast räknar honor med årsungar så påverkas även resultatet av variationen av andelen honor som får ungar.

- Naturvårdsverket har sedan tidigare delegerat rätten att besluta om licensjakt till samtliga länsstyrelser, utom Gotlands län, ett beslut som gäller till och med den 15 april 2022. Inventeringsresultatet medför inga förändringar av detta, säger Carl-Johan Lindström tf. chef för viltförvaltningsenheten.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Naturvårdsverket