FREDAG 11 JUNI 2021


Foto av Gustavo Fring från Pexels

Lägesrapport vaccin: var femte västsvensk fullvaccinerad

Fram till och med föregående vecka, vecka 22, hade närmare 44 procent av invånarna i Västra Götaland fått sin första dos vaccin mot covid-19. Nästan var femte västsvensk har fått två doser och är därmed fullvaccinerade.

I tisdags släpptes en ny grupp på för vaccination, personer som fyller 45 år i år och äldre samt riskgrupper över 18 år som ännu inte vaccinerats. Vaccinationsviljan är fortsatt mycket hög och de tider som läggs ut tar snabbt slut. Nya tider läggs ut kontinuerligt.

– Vi har under en tid mest vaccinerat dos två och det märks i statistiken. Vi ser en tydlig ökning av antalet fullvaccinerade och det är oerhört viktigt att alla som tar en första spruta så småningom också tar sin andra, det är så vi får stopp på pandemin, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Sedan starten av vaccinationen mot covid-19 har 867 714 vaccindoser getts i Västra Götaland. 599 697 personer har fått en första dos och 268 017 är fullvaccinerade, enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

I den nu aktuella åldersgruppen 45 år och äldre, har 70 procent fått dos ett och 31 procent fått dos två. I den grupp som släpptes på under denna vecka 45-49 år återstår dock fortfarande många att vaccinera.

– Vi har nu lite bättre tillgång till vaccin för dos 1 men vi räknar med att ligga kvar på den här nivån där vi vaccinerar 45+ och personer i riskgrupp under större delen av juni. Mot slutet av månaden kommer vi troligtvis att öppna för nästa åldersgrupp, säger Kristine Rygge.

Under veckan har Västra Götalandsregionens vaccinationsplan uppdaterats. Planen utgår från att VGR får minst 50 000 förstadoser att leverera per vecka. Utifrån den förutsättningen räknar VGR med att kunna öppna bokning för alla som är 35 år (födda 1986) och äldre i slutet av juni och alla över 18 år från slutet av juli.

– Det här är preliminära besked, det finns fortfarande osäkerheter och vi saknar leveransbesked från Folkhälsomyndigheten efter vecka 27, de väntas först i nästa vecka, säger Kristine Rygge.

Nästa vecka, vecka 24, skickar VGR ut 105 354 doser till vaccinatörerna i Västra Götaland. Av dessa är 38 944 avsedda för dos ett och resten avser dos två.

Fakta vaccination:Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen