FREDAG 11 JUNI 2021


Foto/källa: Götene kommun

Ombyggnad av elljusspåret vid placering av ny förskola i Brännaskogen

Detaljplanearbetet inför bygget av en ny förskola i Brännaskogens nordvästra hörn har påbörjats och kommer fortsätta under hösten.

Detaljplanearbetet har påbörjats

Götene kommun har påbörjat ett detaljplanearbete inför bygget av en ny förskola i Brännaskogens nordvästra hörn. Flera medborgare har hört av sig och undrat vad som händer med elljusspåret som passerar genom området för det tänkta bygget. Planen är att dra om elljusspåret cirka 100 meter för att separera spåret med förskolan. Elljusspåret kommer behålla sin längd även efter omdragningen. Vi kommer meddela hur den nya slingan kommer se ut när början av arbetet närmar sig.

Synpunkter

Detaljplanearbetet kommer att fortsätta under hösten där flera frågor kommer utredas vidare. I höst kommer det även finnas möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen; tillfälle för inlämning av synpunkter meddelas senare i processen.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun