FREDAG 11 JUNI 2021


Bild av Pasi Mämmelä från Pixabay

Avråder från sommaravslutningar för personalen

Inga sommaravslutningar för Götene kommuns personal är det generella rådet från krisledningen. Undantaget är för omsorgspersonalen som ändå träffas dagligen och där merparten av personalen dessutom är vaccinerad.

Generellt avråder kommunens krisledningsgrupp de egna verksamheterna från att samlas för gemensamma aktiviteter inför den stundande sommarsemestern. Även om smittläget har förbättrats i regionen och regeringen har lättat på vissa restriktioner råder fortfarandet en stor smittspridning och trycket på sjukvården är fortfarande stort.

Vi ska inte bidra till att öka den allmänna smittspridningen. Vi uppmanar vår personal att fortsätta att jobba hemifrån om arbetet tillåter det i så stor utsträckning som möjligt tills vidare, även om vi så klart längtar efter att få träffas igen, säger kommundirektör Jerker Andersson Liljestrand
Däremot beslutade krisledningsgruppen att ge verksamheter inom sektor omsorg möjlighet till gemensamma sommaravslutningar. Skälet till detta är för att den personalen ändå träffas väldigt ofta på grund av arbetets utformning och huvuddelen av medarbetarna dessutom är vaccinerade.

Trots detta har flera enhetschefer inom sektor omsorg valt att avstå från sommaravslutningar och istället planerar för att ordna någon form av kick-off till hösten istället då smittläget förhoppningsvis är ännu bättre.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun