FREDAG 11 JUNI 2021

Danmark har nu flest covid-19 fall inom EU/EEA

Enligt den europeiska smittskyddsenheten ECDC senaste statistik så har Danmark nu flest nya fall av covid-19 per 100 000 invånare under veckorna 21 och 22 inom hela EU/EEA.

Danmark har haft 215 nya fall av covid-19 under tvåveckorsperioden v21-22, sen följer Nederländerna på 204 och Lettland på 203 fall. Sverige har under samma period 166 nya fall av covid-19.

Men den totala smittspridningen inom EU/EEA har hela tiden minskat från ca 12 000 fall under veckorna 15-16 till ca 3000 fall under tvåveckorsperioden v21-22.

Källa: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea