TORSDAG 10 JUNI 2021


Genom att scanna QR-koder utanför stugorna i Fornbyn i Skara får besökaren träffa fiktiva bybor. Det digitala äventyret har sin grund i ett examensarbete på Högskolan i Skövde - Illustration: Christina Jonsson

Niclas skapar digital upplevelsevandring för barn i Fornbyn

Med hjälp av QR-koder och hemsidor ska historien väckas till liv i Fornbyn i Skara. Allt sker i mobilen. Niclas Loodus-Dristig, tidigare student på Högskolan i Skövde och nu digital utvecklare på Västergötlands museum, har tagit fram ett nytt verktyg för ett interaktivt äventyr. Hans examensarbete från magisterprogrammet Digitalt berättande: spel och kulturarv ligger till grund för satsningen.
– Det är en digital rundvandring som är riktad till barn, säger Niclas Loodus-Dristig.

Fornbyäventyret är ett innovativt berättandeverktyg där besökare med hjälp av QR-koder och länkade hemsidor kan uppleva ett interaktivt äventyr. I friluftsmuseet förflyttas besökaren, med hjälp av mobiltelefonen, tillbaka flera hundra år i tiden.

– Genom att scanna QR-koder som finns uppsatta utanför byggnaderna får besökaren träffa en fiktiv bybo kopplad till huset. Byborna hör alla hemma i ett förindustriellt bondesamhälle, cirka år 1790-1830. Man får bland annat träffa en dräng, en klockare, en gårdsfru, ett fattighjon och en bysmed. Alla har var sitt problem som besökaren kan hjälpa dem med, förklarar Niclas Loodus-Dristig.

Den övergripande berättelsen handlar om att älvor dykt upp i Fornbyn och ställt till problem. Besökaren måste tillsammans med Kattis Uggla som är guide och berättare under vandringen lösa de olika problemen åt byborna.

Examensarbete grunden till upplevelsevandringen

Fornbyäventyret, som är ett nytt verktyg för berättande pedagogik, är ett samarbete mellan Västergötlands museum och Högskolan i Skövde. Satsningen är finansierad av Leader nordvästra Skaraborg som är en del av EU:s landsbygdsprogram. Skarabon Niclas Loodus-Dristig är en given koppling i samarbetet mellan Högskolan i Skövde och Västergötlands museum. För ett år sedan gick Niclas ut magisterprogrammet Digitalt berättande: spel och kulturarv på Högskolan i Skövde. Hans examensarbete ”Searching for Milk Hares. Evaluating a web-based tool for location-based storytelling within cultural heritage” ligger nu som grund för arbetet med Fornbyäventyret.

Under sitt examensarbete testade Niclas lösningen med QR-koder och hemsidor på tre kulturarvsplatser, inklusive Fornbyn på Västergötlands museum i Skara. Det fanns redan idéer på museet att utveckla någon form av digitalt berättande i Fornbyn. Från museets sida ville man dock inte så sätta upp stora informationsskyltar i kulturmiljön, utan utveckla en lösning som byggde på Niclas prototyp i examensarbetet.

– Lösningen med QR-koder och hemsidor upplevs ofta som ett mer tillgängligt alternativ och är för de flesta lättare att jobba med. Det är dessutom ett billigare alternativ för projektägaren än mobil-appar och ger även större kontroll produkten, förklarar Niclas.

Västergötlands museum ansökte om medel hos Leader nordvästra Skaraborg och kontaktade sen Niclas som anlitades som game-writer i projektet.

– Min roll har varit att utforma berättelsen och leda det praktiska arbetet i en projektgrupp bestående av Göteborgsstudenten Axel Kallberg som gjort research om Fornbyns byggnader, webb-utvecklaren Mikael Grön som utvecklat webb-plattformen och illustratören Christina Jonsson som producerat bilder och animationer. Om man vill översätta det till spelutvecklar-lingo kan man säga att jag haft rollen som ”Lead designer”. Sen har jag gjort andra saker också, till exempel skrivit manus och ansvarat för inspelningen av röstskådespelarna som varit med.

På söndag, 13 juni, när Fornbyn i Skara har 100-årsjubileum är det premiär för det digitala äventyret som främst vänder sig till barn mellan 5-10 år.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Högskolan i Skövde