ONSDAG 9 JUNI 2021


Kinnekulle Hembygdsförening får 45 000 kronor i bidrag till en intervjupodd om Kinnekulles kulturarv

17 miljoner kronor till kulturarvsprojekt 2021

Nu fördelar Riksantikvarieämbetet 17 miljoner kronor till lokala museer och andra ideella kulturarvsverksamheter för 2021. Bidraget går till projekt som handlar om att bevara, använda och utveckla kulturarv runt om i landet.

Under årets ansökningsperiod har myndigheten fått in 321 bidragsansökningar. Av dessa ansökningar har 127 projekt beviljats bidrag. Åtta miljoner går till arbetslivsmuseer och resterande nio miljoner till hembygdsmuseer och andra ideella kulturarvsverksamheter.

Bland de beviljade ansökningarna finns projekt inom slöjd och hantverk, utställningar om möbelindustri, renoveringar av fartyg och verkstadsmaskiner, men också väldigt specifika projekt som ett museum över hårdrocksikonen Cliff Burton och bevarande och visande av kungliga rådet Carl Pipers fältsäng, 300 år efter att Det stora nordiska kriget tog slut.

– Jag gläds åt den stora bredd som finns i årets ansökningar. Det är imponerande hur engagemanget glöder hos ideella krafter över hela landet. Att Riksantikvarieämbetet som samlande nationell myndighet kan gå in och stötta 127 enskilda projekt, som vart och ett bidrar med sina unika bitar, gör att kulturarvssektorn hänger ihop hela vägen. Det är långsiktigt viktigt för bevarandet och utvecklandet av vårt gemensamma kulturarv, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

Nedan presenteras ett urval av de ansökningar som beviljats bidrag:

Hela listan över beviljade projekt 2021 finns här

Mer information om bidraget till kulturarvsarbete finns via denna länk


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Riksantikvarieämbetet