TISDAG 8 JUNI 2021

Kollektivtrafiken får sommartider

På måndag byter Västtrafik tidtabeller inför sommaren. Det innebär nya tider för de flesta linjer och förändringar i trafiken där det behövs. I sommar påverkar även spårarbeten tågtrafiken på flera håll i regionen.

Under sommaren går kollektivtrafiken gradvis ner respektive upp i trafik för att möta förändringar i resandet. I båttrafiken ökar turerna och på andra ställen glesas turerna ut.

– Vi byter tidtabeller inför sommaren men kommer fortsätta att förstärka där det behövs för att undvika att trängsel uppstår. I To Go kan du se aktuell information om din resa, säger Anna Johansson, enhetschef affärsenheten på Västtrafik.

Läs om alla förändringar som genomförs på Västtrafiks hemsida

Förändringar i tågtrafiken

Västtågen byter till sommartidtabell den 28 juni (tåg mellan Göteborg -Vänersborg och Göteborg - Älvängen byter tidtabeller även 12 juli).

Spårarbeten påverkar tågtrafiken på flera håll i sommar. På vissa sträckor innebär det glesare turer och andra sträckor ersätts med busstrafik i perioder. Bland annat utför Trafikverket ett större arbete vid Olskroken för att förbättra tågtrafiken till och från Göteborg. Det innebär att buss ersätter tågen mellan Göteborg och Stenungsund och Göteborg och Ytterby. Det innebär också färre avgångar och längre restid mellan Alingsås och Göteborg under tre veckor.

Läs om alla förändringar i tågtrafiken i sommar på Västtrafiks hemsida

Tips till resenärer

  • Sök din resa i To Go för att få koll på eventuella förändringar.
  • Om du kan, gå eller cykla kortare sträckor. På så sätt lämnar vi plats för de som behöver resa med kollektivtrafiken.
  • Fortsätt att följa rekommendationer från myndigheterna.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västtrafik