MÅNDAG 7 JUNI 2021

Solcellspark kan byggas på Lidköpings Flygplats

Kommunalt ägda bolaget Lidköping Hovby Flygplats AB undersöker just nu möjligheterna att skapa en solenergianläggning på Hovby flygfält.

För att bygga solcellsparker krävs två saker; tillgång på lämplig mark och bra uppkoppling mot elnätet. I Lidköping finns utmärkta möjligheter för båda förutsättningarna vid kommunens flygplats, där man nyligen alldeles i närheten har anlagt en ny transformatorstation som ombesörjer kommunens försörjning av elenergi.

F.d. kommunalrådet och numera ordförande i Flygplatsbolaget Kjell Hedvall har fått kommunens uppdrag att driva projektet. Kjell kommenterar:

”Området är på flygplatsen är ca 25 hektar, och mellan banans norra ände och Skaravägen finns ytterligare 40 ha kommunal mark som inte kan bebyggas. Dock kan man installera solcellspaneler, något som redan prövats vid Säve flygfält där man installerat solcellspaneler på ca 11 hektar. Solcellsparken på Hovby har alltså förutsättningar att kunna bli ca 6 ggr så stor och kunna producera hushållsel till nästan 7 000 villor”

Begränsningar i nätkapaciteten i överföringen av el från norra Sverige, gör att elproducerande anläggningar i södra Sverige blir allt viktigare. Dessutom bidrar anläggningen till både regeringens och kommunens mål att öka användningen av fossilfri energi.

Flygplatsbolaget söker och utvärderar nu lämpliga partners för att genomföra projektet.

Lidköping Hovby Flygplats AB
Lidköpings Näringslivsfastigheter AB


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Lidköpings kommun