MÅNDAG 7 JUNI 2021

Götene väntas krympa något – färre än
13 000 invånare år 2040

Befolkningen i Götene kommun beräknas minska de närmaste decennierna, visar en ny befolkningsframskrivning från SCB. Utvecklingen drivs framför allt av att antalet döda väntas överstiga antalet födda.

SCB:s befolkningsframskrivning är ett centralt verktyg för samhällsplanering. Nu finns nya beräkningar för folkmängden i samtliga kommuner och län.

I Götene väntas antalet invånare år 2040 uppgå till cirka 12 900 personer. Det är 260 färre än i dag (-2 procent).

– Det som driver befolkningsminskningen i Götene är framför allt att antalet döda i kommunen väntas överstiga antalet födda. Framskrivningen visar att 2 920 personer beräknas dö under perioden 2021–2040, medan omkring 2 270 barn beräknas födas. Även att utflyttningen till andra delar av landet är större än inflyttningen bidrar till minskningen, säger Alexandra Malm, demograf på SCB.

I hela Västra Götalands län beräknas befolkningen växa med 9 procent till år 2040. Bland kommunerna i Västra Götaland sticker Ale ut med den allra största förväntade befolkningstillväxten (+17 procent), medan Bengtsfors går mot det största befolkningstappet (-7 procent).

Totalt väntas befolkningen i Sverige öka med nästan en miljon, från knappt 10,4 miljoner invånare 2020 till drygt 11,3 miljoner år 2040. Som kartan nedan illustrerar är det här ökningen ojämnt fördelad.

Länen Stockholm, Uppsala, Halland, Skåne och Västra Götaland beräknas växa, medan Västernorrland och Norrbotten går mot minskad befolkning.

Allt fler äldre

En övergripande trend är att andelen äldre ökar. Så även i Götene. I dag är 26 procent av kommunens invånare 65 år eller äldre, år 2040 väntas 32 procent vara det.

– Det här mönstret ser vi i nästan alla kommuner i landet. Utvecklingen är särskilt tydlig i Götene kommun. Det här beror bland annat på att dödligheten minskar, att folk därför blir äldre, säger Alexandra Malm vid SCB.



En annan central grupp för samhällsplanering är de unga. I Götene väntas antalet barn i skolåldern (6–18 år) minska betydligt fram till år 2040, från 2 019 i dag till cirka 1 770 (-13 procent).




Detta är en nyhet/pressmeddelande från: SCB