SÖNDAG 6 JUNI 2021

Idag firar vi vårt lands nationaldag

Idag firar vi Sveriges nationaldag, men det var inte förrän 1983 den 6 juni blev vår officiella nationaldag och röd dag i almanackan blev den först 2005.

Därför är den 6 juni Sveriges nationaldag

  • Gustav Vasa valdes till kung denna dag år 1523 vilket resulterade i att Sverige bröt sig ur Kalmarunionen med Danmark och Norge, fick en egen kung och åter blev ett självständigt rike.

  • Den 6 juni 1809 skrev riksdagen under den regeringsform som lade grunden till det moderna Sverige, den gällde ända fram till 1974 års regeringsform.

  • Under slutet av1800-talet firade man redan denna dag i nationalistiska anda och ville redan då göra den till nationaldag, men så blev de ju inte den gången. Men år 1916 blev den 6 juni officiellt den Svenska flaggans dag. Och när vi sen skulle ha en egen nationaldag föll det sig naturligt att välja just denna dag som då sedan länge var ett inarbetat datum för firandet av vår fana.
Andra förslag som varit på tapeten när man ville införa en nationell minnesdag var bl.a. Gustav Adolfsdagen den 6 november, Karl XII:s dödsdag 30 november, kungens födelsedag och midsommarafton som då alltid inföll den 23 juni.

Nationalsången

Vår nationalsång "Du gamla, du fria" har märkligt nog aldrig officiellt antagits som Sveriges nationalsång genom ett politiskt beslut utan dess status vilar helt på traditionen. Den ursprungliga texten skrevs 1844 och sedan i början av 1900-talet har den haft sin nuvarande text. Sin ställning som Sveriges traditionella nationalsång fick den först under 1940-talet.