FREDAG 4 JUNI 2021

Covid-19 läget på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Den 4 juni kl. 10:00 fanns det totalt 130 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 27 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs Sjukhus: 19 personer varav 7 på IVA
NU-sjukvården: 14 personer varav 1 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 68 personer varav 11 på IVA
Sjukhusen i väster: 6 personer varav 4 på IVA
Södra Älvsborgs Sjukhus: 23 personer varav 4 på IVA

Källa: VGR