TISDAG 1 JUNI 2021


Granbarkborren är ett stort hot mot Sveriges granskogar - Foto: Mats Carlén, Skogsstyrelsen

Värmen har satt fart på granbarkborrarna

Stigande dagstemperaturer har lett till hög aktivitet hos den fruktade granbarkborren. Risken är nu stor för nya angrepp och skador i redan hårt drabbade områden.

Tusentals granbarkborrar har nu fångats in i de övervakningsfällor som Skogsstyrelsen och skogsbruket har utplacerade över hela landet. Det är ett tecken på att huvudsvärmningen är igång och att granbarkborrarna nu är på jakt efter nya granar att attackera.

– Eftersom värmen ser ut att hålla i sig ett tag till kommer svärmningen troligen att fortsätta. Nu är risken stor att vi får nya angrepp på stående skog i framförallt södra och mellersta delarna av landet, säger Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborre, Skogsstyrelsen.

Svärmningen är nu som intensivast i Götaland och Svealand med toppnoteringar i Uppsala, Örebro och Värmlands län. Svärmningsaktivitet har även noterats längre norrut i exempelvis Gävleborgs och Jämtlands län.

Viktigt upptäcka angreppen tidigt

Skogsstyrelsen och skogsbruket uppmanar nu alla skogsägare som har granskog i dessa områden att kontrollera sin skog.

– På med stövlarna och ge dig ut i skogen. Håll extra uppsikt vid hyggeskanter och där du eventuellt haft angrepp tidigare, där är risken som störst att du får nya skador. Ju tidigare du upptäcker de nya angreppen desto effektivare blir bekämpningen och desto mer av virkesvärdet kan du rädda, säger Magnus Sääf, skogsförvaltare på Mellanskog.

Under perioden maj till augusti, när granbarkborren svärmar, är det som mest effektivt att bekämpa granbarkborren. Då bör du som är skogsägare kontrollera din skog minst var fjärde vecka för att upptäcka nya angrepp.

Följ svärmningsövervakningen och se aktuella fångstresultat
Läs mer om granbarkborren


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Skogsstyrelsen