TISDAG 1 JUNI 2021

Dagens bild från Hällekis med omnejd

Under mer än ett år tid har vägarna grävts upp på ett flertal ställen i Hällekis på grund av byte av vatten- och avloppsledningar. Utefter Lövängsvägen har det grävts på ett flertal ställen, men nu verkar det vara klart och man har i dagarna påbörjat arbetet med att iordningställa vägen.