TORSDAG 19 NOVEMBER 2020


Bild av McCloudy från Pixabay

Vintercyklingen ökar i pandemins spår

Fler tänker cykla till jobbet i vinter i år än tidigare. Men bara var tionde har dubbdäck på cykeln, och en majoritet använder inte hjälm. Det visar en ny undersökning från försäkringsbolaget If.

Coronapandemin har förändrat människors beteende på en rad sätt. Många arbetar hemifrån, nästan alla har slutat ta i hand. Av de som åker till jobbet har många valt andra transportsätt än tidigare, i syfte att avlasta kollektivtrafiken och minska trängseln.

Då det nu står tydligt att vi kommer att behöva fortsätta att hantera pandemin och efter bästa förmåga minska smittspridningen även under vintern, har allt fler för avsikt att cykla till jobbet. Drygt 10 procent har för avsikt att cykla mer i vinter än tidigare vintrar. Drygt 4 av 10 (43 procent) har för avsikt att regelbundet cykla till jobbet eller skolan i vinter. Nära 1 av 3 (31 procent) tänker göra det ibland. Nästan en fjärdedel av de som svarat att de tänker cykla denna vinter (23 procent) cyklade inte förra vintern.

– Att cykla är ett utmärkt alternativ för den som behöver ta sig till sin arbetsplats i vinter. Det har en rad positiva hälsoeffekter, förutom att det minskar risken att sprida coronaviruset. Men det gäller att förbereda sig och anpassa cyklingen efter väglaget, säger Irene Isaksson Hellman, trafiksäkerhetsforskare vid försäkringsbolaget If.

Undersökningen visar att bara 14 procent har dubbdäck på cykeln. Och trots de senaste decenniernas diskussion om cykelhjälm är det fortfarande en minoritet som faktiskt använder hjälm. 41 procent använder hjälm, 45 procent gör det inte.

Antalet vintercyklister som cyklar med dubbdäck har ökat; 17 procent av personerna som har dubbdäck i år hade det inte förra året. Drygt 85 procent saknar alltjämt vinterdäck.

– Att cykla under vintern innebär utmaningar som både halka och mörker. Det är viktigt att synas ordentligt med bra lampor och reflexer. Var beredd på halka och använd gärna dubbdäck. Om olyckan skulle vara framme så är hjälm ett bra sätt att skydda sig, säger Irene Isaksson Hellman.

Arbetsgivare kan göra mycket för att underlätta för medarbetare att pendla med cykel. Det kan handla om att tillhandahålla låsta cykelförråd, dusch och möjlighet att byta om och förvara kläder, eller att emellanåt ha en cykelreparatör på plats.

23 procent upplever att deras arbetsgivare uppmuntrar de anställda att cykla till jobbet, och lika många tycker att arbetsgivaren ställer tillräckliga resurser (till exempel dusch och cykelförråd) till förfogande. 40 procent tycker inte att arbetsgivaren gör tillräckligt för att medarbetarna ska kunna cykla.

Ifs tips för säkrare vintercykling:


Nyhet/Pressmeddelande från: If Skadeförsäkring