MÅNDAG 22 JUNI 2020

Vägavstängning i Hällekis på grund av VA-arbete

Götene Vatten & Värme startade idag ett nytt underhålls och reparationsarbete på vatten- och avloppsnätet vid dammen i Hällekis.

Detta kommer att medföra att delar av Hönsätersvägen kommer att hållas avstängd i två veckor, och trafiken kommer att ledas om via Industrivägen och Backlyckevägen.

Om det blir aktuellt med avstängning av vattnet under denna tid kommer Götene Vatten & Värme att informera om detta med hjälp av dörrknackning eller lapp i brevlådan, information kommer även att finnas på deras hemsida.