ONSDAG 8 APRIL 2020


Padelhallen i Lundsbrunn

Intresse för att bygga padelhall i Götene tätort

Två olika aktörer har visat intresse för att bygga en padelhall i Götene och nu utlyser kommunen en markanvisningstävling för att reda ut vem som ska få gå vidare med bygget.

Två olika aktörer har visat intresse för att bygga en padelhall i Götene tätort och har hört av sig till kommunen för att diskutera möjlig mark.

-Det är jätteroligt att det finns ett intresse för att bygga en padelhall i anslutning till tätorten. Intresset för sporten ökar hela tiden och en etablering av en hall ligger i linje med kommunfullmäktiges mål om att Götene kommun ska vara en attraktiv plats att bo, besöka och verka i säger kommunens näringslivsstrateg, Emelie Thim.

Kommunen går nu vidare med förfrågningarna genom att göra en öppen markanvisningstävling där alla som är intresserade är välkomna att lämna sina anbud. Platsen för ändamålet är strategiskt beläget mellan riksväg 44:an och E-logistiks lokaler.

Alla intressenter är välkomna att lämna in anbud enligt anvisningarna på kommunens hemsida innan 2020-05-08.
-Nu hoppas vi såklart att detta kan leda till att vi får en padelhall även i Götene tätort, säger Emelie.

Pressmeddelande från: Götene kommun