ONSDAG 8 APRIL 2020


Foto/källa: www.svensksolenergi.se

Götene klättrar till tionde plats i solcellstoppen

Götene hamnar på tionde plats i solcellstoppen och klättrar därmed 122 platser jämfört med förra året. I genomsnitt har Götene 198 W installerad effekt solel per invånare, en ökning med 360 procent jämfört med förra året. Det visar Svensk Solenergis rankning av samtliga kommuner.

– Under året har vi sett en explosionsartad tillväxt när det gäller solceller. Att IKEA börjat sälja solpaneler visar att de har blivit en del av folkhemmet, säger Anna Werner, vd för branschorganisationen Svensk Solenergi.

Under 2019 installerades det hela 19 000 nya solcellsanläggningar i Sverige, och vid årsskiftet fanns totalt 44 000 anläggningar. Av dessa finns 104 stycken i Götene varav 54 tillkom under året.

Svensk Solenergi rankar årligen Sveriges 290 kommuner utifrån installerade solceller i relation till antalet invånare. Götene hade 2019 198 W per person, en ökning med 360 procent jämfört med året innan. Det ger kommunen tionde plats i solcellstoppen, 122 platser bättre än förra året. Sjöbo har högst installerad effekt per invånare, 405 W, medan rikssnittet ligger på 68 W.

– Fler solcellsanläggningar i Götene gynnar hela Sverige. De som valt att investera i solceller minskar inte bara sina energikostnader, utan hjälper hela samhället att ställa om till förnybar elproduktion, säger Anna Werner.

Priserna på solceller har minskat kraftigt det senaste decenniet. Den som installerar solceller kan få 20 procent i stöd och en skattereduktion för den överskottsel som matas ut på elnätet.

Energimyndigheten bedömer att solelen kan stå för upp till 14 procent av elanvändningen på 2040-talet. Det skulle kräva 40 gånger mer solceller än vad Sverige har i dag och en yta motsvarande 15 procent av alla tak i landet.

– Sverige har fortfarande en gigantisk outnyttjad potential för solceller. För att inte utvecklingen ska bromsas av coronapandemin och ekonomisk oro måste regeringen fylla på potten för solcellsstödet så att alla i Götene och resten av landet som söker stödet också får det, säger Anna Werner.

Solcellstoppen baseras på statistik över nätanslutna solcellsanläggningar från Energimyndigheten, med kompletterande underlag från elcertifikatsystemet för de kommuner som sekretessbelagts.

Pressmeddelande från: Svensk Solenergi