FREDAG 3 APRIL 2020

Götene kommun lämnar inte ut någon information om smittade

Götene kommun följer patientsekretessen strikt. Det innebär att vi inte kommer att lämna ut information om eventuellt smittade individer inom kommunens verksamheter.

Vi har en konstaterad allmän smittspridning av covid-19 (coronaviruset) i landet. Det innebär att det med största sannolikhet finns smittade i varje kommun i vårt län, så även i Götene. Vi räknar med att även vi kommer få smittade inom våra verksamheter.

Vi kommer dock inte att gå ut med någon information till allmänheten om bekräftade fall av covid-19 inom kommunens verksamheter, vare sig det gäller brukare eller personal. Vi vill på inget vis riskera att röja patientsekretessen.

Patientsekretessen gäller

Vår personal kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten utifrån patientsekretessen. Vi ber därför allmänheten att inte ställa sådana frågor till vår personal.

Sjukvården informerar aldrig om patienters sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden såsom bostadsort och arbetsplats utan patientens samtycke. Det är patientsekretess, som vården följer strikt. Det betyder att endast den personal som vårdar eventuella smittade brukare på våra boenden kommer att få ta del av den informationen. Övrig personal kommer inte få ta del av informationen om smittade individer.

Vi ber om allmänhetens hjälp att minska både smittspridningen och oron kring den.

Pressmeddelande från: Götene kommun