ONSDAG 11 SEPTEMBER 2019

Nu tas första steget mot ett besökscentrum i Berg

Detaljplaneringen för Göta kanalbolags besökscentrum kan börja nu. Visionen är en anläggning som är öppen året runt.

På onsdagen sa samhällsbyggnadsnämnden ja till Göta kanals ansökan om planbesked. Området kring hamnområdet i Berg är delvis planlagt och inriktningen mot mer rekreation och turism stämmer bra med de intentioner som finns.

Göta kanal är 19 mil och har över tre miljoner besökare årligen. Göta kanalbolag har länge velat förverkliga en träffpunkt i hamnområdet i Berg. Ett arkitektuppdrag med förslag på gestaltningen har upphandlats, men var byggnaden exakt ska placeras eller hur den ska se ut är inte klart.
Det är en del av det som kommer att prövas i planarbetet.

–Vi har under flera år arbetat med tillståndsfrågor, gestaltning och finansieringsmodeller och är därför väldigt glada att projektet nu tar ett större kliv mot visionen att förverkliga ett besökscenter i Berg, säger Roger Altsäter, VD på Göta kanalbolag.

Men arbetet måste börja med en markundersökning. Det är också viktigt att stor hänsyn tas till de höga natur- och kulturhistoriska värden som finns. Detaljplanen för området beräknas vara klar tidigast under 2021.

–Vi ser positivt på att detta är på gång nu. Det är ett område med stora riksintressen och många besökare från andra länder, säger Muharrem Demirok, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Linköpings kommun..

På plats planeras besökarna att få uppleva den spektakulära berättelsen om Sveriges stora kulturhistoriska byggnadsverk. Paketerat i en innovativ och experimentell miljö.

–För oss betyder det här en möjlighet att ta emot besökare året runt. Vi siktar på en anläggning av internationell klass som passar in i omgivningen samtidigt som den blir ett naturligt blickfång. Om allt går vägen hoppas vi att besökscentret är på plats 2022 eller 2023, säger Roger Altsäter, vd för Göta kanalbolag.

Pressmeddelande från: Göta kanalbolag