FREDAG 30 NOVEMBER 2018

Möjligheten att betala med kontanter minskar i länet

Länsstyrelsen bedömer att tillgången till grundläggande betaltjänster fortfarande inte är tillfredställande i Västra Götaland. Möjligheten att betala med kontanter minskar och även möjligheten att sätta in dagskassa.

I dag presenterar länsstyrelserna rapporten ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2018”. Länsstyrelserna ansvarar för att årligen analysera hur tillgången till grundläggande betaltjänster motsvarar samhällets behov i respektive län. Årets rapport visar på att tillgången inte möter det upplevda behovet i Västra Götaland, även om tillgången är bra för de allra flesta i vårt storstadslän. Läget har inte ändrat sig mycket det senaste året.

– Vi ser att det finns områden där tillgången är sämre, där det tar lång tid att ta sig till närmaste serviceställe. Detta gör det svårare framförallt för äldre, personer med funktionsnedsättning och individer som av olika anledningar inte nyttjar digitala tjänster för att utföra betaltjänster, säger Agneta Olsson, processledare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

– Det blir också svårare att betala med kontanter, då allt fler butiker och andra företag slutar ta emot dem. Även möjligheten att lämna dagskassa påverkas av detta, då kontanthanteringen i samhället minskar. Under hösten stänger serviceboxen i Lilla Edet, vilket innebär att ännu en kommun står utan inlämning av dagskassa, säger Ida Claesson, processledare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands län