TORSDAG 29 NOVEMBER 2018

Insändare angående caféet i Centrumhuset

Götene Centrumhus har några stora tillgångar, en väl fungerande Vårdcentral, ett kundvänligt apotek, ett väl inarbetat bibliotek och en välskött restaurang som också tjänar som café. Dessa verksamheter fungerar så väl, och vi tar för givet att de inte bör rubbas, förändras, rationaliseras bort.

Så ser vi att Kommunen har planer på att Centrumkaféets innehavare och personal skall bytas ut. Orsakerna är diffusa, men det tycks röra sig om anbudsfrågor. Vi var många som inte trodde våra ögon då vi läste om detta. Hur kan man byta ut personal, som både har erfarenhet, kunnighet och stor personkännedom, pga. dessa skäl? Är det förändring för förändringens skull?

På en liten ort på landet, som Götene, är personkännedomen, kontakten öga mot öga, en så viktig sak för förtroende och trivsel. Ett argument, så gott som något, för att få invånare att stanna kvar på en ort. Att dessutom maten är av bästa klass, med en känsla av hemlagat, gör detta beslut allt märkligare.

Kommunen bör ta tillvara den kompetens som finns, se vilka faktorer som de flesta har glädje och nytta av. Kompetensen finns här och behöver inte hämtas utifrån, som i fallet med Äventyrslandet som vi nästan glömt. Måste vi nu drabbas av en åtgärd som gör många besvikna?

Många har hört av sig, och vid en repetition med Leifs Teater i måndags, diskuterades en hel del. Alla närvarande uttryckte sin förvåning över hur detta kunde ske: Sam, Lojsa, Gunilla, Ingvar, Aino, Monika och Margareta.

Från Leif Olsson, och många som håller matkulturen högt i Götene