ONSDAG 28 NOVEMBER 2018

Föräldrakooperativet Kullebarn i Hällekis läggs ner

Under 25 år har verksamheten drivits av engagerade föräldrar och pedagoger på förskolan Kullebarn. Med nya och fortsatt växande krav på förskoleverksamhet såväl pedagogiskt som driftsmässigt har arbetet i den ideellt drivna föreningen blivit allt mer krävande. Nu har tyvärr bristningsgränsen nåtts och föräldragruppen ser inga möjligheter att driva förskolan vidare.

Enligt Kullebarn har Götene kommun varit mycket tillmötesgående och kommer inom kort ge utrymme för de barn som önskar att gå över till den kommunala förskolan i Hällekis att göra så. Målsättningen är att övergången kommer ske med stor hänsyn till den nuvarande barngruppen på Kullebarn. Troligen kommer Götene kommun redan nästa vecka att ta över driften av förskolan.

Föräldrakooperativet Kullebarn vill tacka för allt engagemang och all gemenskap som funnits både i och kring föreningen under alla verksamhetsår.