TISDAG 27 NOVEMBER 2018

Nya zoner för Västtrafik

Idag har Regionfullmäktige beslutat att dagens drygt 70 zoner ska slås ihop till tre. Det blir också ett förenklat biljettsortiment. Nu börjar ett arbete hos Västtrafik med att planera och förbereda införandet av de nya zonerna. Siktet är inställt på hösten 2020.

Idag tog Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen det sista och avgörande beslutet om att göra om kollektivtrafikens zonindelning. Beslutet innebär att drygt 70 zoner blir tre.

- Ett glädjande beslut och ett viktigt steg för att ta kollektivtrafiken in i framtiden. Med färre zoner är det färre kunder som behöver resa över zongräns, vilket många kunder idag upplever som krångligt. På så vis ska både biljettköp och resande bli enklare. Dessutom blir det möjligt att resa längre sträckor än idag för samma pris, vilket kommer att gynna arbetspendlingen, säger Lars Holmin (M), styrelseordförande i Västtrafik.

Beslutet innebär att Västra Götalandsregionen delas in i tre zoner, se faktaruta.

Enklare för kunder

I samband med zonindelningen kommer även Västtrafiks biljettsortiment att förenklas och bli mer överskådligt.

- Vi behöver göra det enklare för våra kunder att betala för de tjänster vi erbjuder. Med en dramatiskt förenklad zonstruktur så är jag övertygad om att vi förenklar vardagen för både nuvarande och kommande kunder på ett betydande sätt. Ett måste för ett ökat hållbart resande helt enkelt, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

Vad händer nu?

Nu börjar ett arbete hos Västtrafik med att planera och förbereda införandet av de nya zonerna.

Det handlar bland annat om anpassning av tekniska system, utbildning av förare och servicepersonal, information till kunder och en anpassning av priserna till den nya zonstrukturen. Införandet kan ske tidigast under hösten 2020.

Fakta: Så här ser zonindelningen ut
  • Zon A: Göteborg, Partille, Mölndal, Öckerö
  • Zon B: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn.
  • Zon C: Resterande 37 kommuner i Västra Götaland

Pressmeddelande från: Västtrafik