MÅNDAG 26 NOVEMBER 2018


Grisar klarar sig ofta bra i kallt väder men ska ha tillgång till en ligghall om de hålls utomhus mer än 12 timmar per dag.

Nu är det krav på ligghall till djuren

Den kalla årstiden har kommit i hela Västra Götalands län. Det innebär att lantbruksdjur som hålls ute mer än 12 timmar per dag ska ha tillgång till en ligghall. Detsamma gäller hästar som går ute mer än 16 timmar per dag.

Nötkreatur, får, grisar och hästar klarar sig ofta bra i kallt väder så länge de får tillräckligt med foder. Om de är utegångsdjur ska de också ha tillgång till en torr och vindskyddad liggplats i en ligghall eller annan byggnad. För att räknas som utegångsdjur ska lantbruksdjur hållas utomhus mer än 12 timmar per dag och hästar mer än 16 timmar per dag.

Den kalla årstiden räknas från den tid då betestillväxten har stannat av på markerna. Det gör den när dygnsmedeltemperaturen understiger fem plusgrader fem dagar i sträck. Eftersom vi nu har haft en tid med kallare väder, så har den kalla årstiden kommit i hela Västra Götalands län.

Läs mer om utegångsdjur under respektive djurslag på Jordbruksverkets webbplats.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län