TORSDAG 22 NOVEMBER 2018

Rivning av Källby förskola

Den här veckan börjar arbetet med att riva Källby förskola. Från och med nästa vecka kommer cykelvägen mellan förskolan och idrottshallen att vara avstängd.

Under vecka 47 kommer rivningen av Källby förskola att börja. Det första som händer är att entreprenören kommer att etablera sin verksamhet genom att sätta upp staket, avspärrningar, arbetsbodar och containrar runt området, i närheten av förskolan och på asfaltsparkering. Lekutrustningen kommer att flyttas.

Från vecka 48 och framåt sker själva rivningen av byggnaden. Dett innebär att cykelvägen mellan förskolan och idrottshallen kommer vara helt avstängd.

Eleverna hänvisas till Sjökvarnsvägen alternativt övergångsstället över Järnviksvägen för att ta sig till och från skolan.

Pressmeddelande från: Götene kommun