FREDAG 16 NOVEMBER 2018

Västtrafiks replik på tidigare insändare angående Kinnekullebanan

Replik till insändaren "Västtrafik sköter inte sitt uppdrag på Sveriges vackraste järnvägssträcka", inskickad av Petra Gunnarsson.
Västtrafik sköter inte sitt uppdrag på sveriges vackraste järnvägssträcka - INSÄNDARE

Tack för att du delger dina synpunkter kring tågtrafiken på Kinnekullebanan. Vi beklagar de omständigheter som inställda avgångar har inneburit för dig som arbetspendlare på sträckan.

Jag förstår att det är en mycket frustrerande situation och det är tråkigt att höra att du drabbats av detta ett flertal gånger. Vår ambition är att kunna fullgöra vår planerade trafik och att sådana här situationer ska minimeras.

Det stämmer att de inställda avgångarna som präglat Kinnekullebanan under hösten huvudsakligen berott på fordonsproblem, men även infrastrukturen har varit en faktor. Fordonsproblem har innefattat bland annat reparationer av bromssystem, växellådor och kylsystem. Vi har även erfarit problem med tågens bränslesystem som krävt en omfattande rengöring av tankar. När det kommer till infrastrukturen på sträckan och dess påverkan har det innefattat till exempel ställverksbränder, men även problem kopplat till väderleken, såsom omkullblåsta träd och lövhalka.

Vi arbetar proaktivt med att ersätta dieseltåg med eltåg på sträckan Göteborg-Vara, samt med att ersätta avgångar på sträckan Herrljunga-Gårdsjö utefter de förutsättningar som finns. I planeringen med ersättningstrafik behöver vi se till att den gör så stor nytta som möjligt, för så många som möjligt, och utgår därför från resandestatistik för att så få resenärer som möjligt ska behöva drabbas av inställda avgångar.

Vi arbetar även för att reperationstiden på de tåg som behöver åtgärdas effektiveras. En viktig del av detta är den nya tågdepån i Lidköping som numer möjliggör för oss att snabbare åtgärda fordonsfel. Detta i sig är en viktig byggsten som vi hoppas ska höja kvaliteten i tågtrafiken på Kinnekullebanan och bidra till en stabilare tågtrafik på sikt.

Som resenär kan du hålla dig uppdaterad kring trafikläge och ersättningstrafik via vår hemsida och i vår app Västtrafik To Go. Vi erbjuder alltid förseningsersättning då vi orsakat en försening på över 20 minuter, och precis som du lyfter i din text kan du som resenär välja att åka taxi om du bedömer att du kommer att bli över 20 minuter sen till ditt resmål. Vi ersätter då upp till 1150 kronor per person.

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice på telefonnummer 0771-41 43 00.

Alice Roman
Västtrafik