TORSDAG 15 NOVEMBER 2018

Undersökning av Kung Ranes hög visar på möjlig gravkammare

Vad finns i Kung Ranes hög vid Flistad kyrka utanför Tidan i Västergötland? Den frågan ställer sig och Tidanbygdens Hembygdsförening och Next Skövde i ett Leader-projekt. Under slutet av maj undersöktes Kung Ranes hög vid Flistad kyrka under tre dagar med markradar. Resultaten visar att de mycket väl kan vara en gravkammare från 600-700-talet i högen.

Under våren 2018 har omfattande markradundersökningar genomförts av Kung Ranes hög vid Flistad kyrka utanför Tidan i Västergötland. De första resultaten presenterades för en fullsatt kyrka den 12 november av geolog Martin Toresson, projektledare på Next Skövde.

När Martin Toresson visar skanningarna från själva Kung Ranes hög berättar han att de kan se att finns en komplex struktur i kullen inre. Han berättar också att de flesta tolkningarna av det komplexa materialet är gjorda av geofysikern Robert Grasi. Även expertis från Kalifornien har tillkallats för att tyda materialet.

Den enda tidigare kända utgrävningen av Kung Ranes hög gjordes i början av 1900-talet av en arkeologiskt intresserad lärare och hans skolklass. De sägs ha kommit till några platta stenar och även kunnat konstatera ett tomrum mellan stenarna. Därefter tvingades de avbryta och fylla igen schaktet.

- Det som berättas från skolklassens utgrävningar kan vi nu bekräfta genom de undersökningar som gjort, säger Martin Toresson på Next Skövde och fortsätter: - Allt tyder på att det finns en gravkammare längst in i högen och vi har tagit fram en 3D modell med mätningarna som underlag som visar detta.

Martin Toresson visade också bilder från den skanning som gjorts av och runt själva kyrkan. Här kan man se konturer av en kulle under grunden som kyrkan står på. Det visar sig att det mycket väl skulle kunna vara så att själva kyrkan är byggd på en andra hög som har funnits på platsen. Han jämför den med en liknade hög utanför Lidköping som heter Skalundahögen och är från 600-700-tal. Martin anser att högen vid Flistad kyrka troligen är från samma tid.

- Det var vanligt när man kristnade Sverige att man byggde kyrkorna just på och i närheten av hedniska platser. Så kan mycket väl vara fallet även vid Flistad kyrka, berättar Martin Toresson.

Ett kommande steg i undersökningen skulle kunna vara att gå in med en fiberoptik-kamera i högen för att se mer och ytterligare belägga tesen att högen rymmer en gravkammare. För att få göra detta krävs tillstånd och även samarbete med en institution som till exempel Västergötlands museum. Ännu finns inget sådant på plats. Nu först ska materialet som togs fram under de tre dagarnas skanning utvärderas och vridas på ännu mera för att se om man kan få fram ytterligare information.

Pressmeddelande från: Next Skövde