TISDAG 13 NOVEMBER 2018

Sverigedemokraterna röstar ja till Kristersson

Sverigedemokraternas verkställande utskott har vid ett extra sammanträde på tisdagen beslutat att partiet ska rösta ja till Ulf Kristersson som statsminister i en M/KD-regering vid voteringen imorgon, onsdag.

Partiledare Jimmie Åkesson kommenterar:

- Det har gått mer än två månader sedan valet och Sverige har fortfarande ingen ny regering. Det måste ses som ett kraftigt underbetyg till de av riksdagens partier som låst sig vid orimliga positioner och principer, som i praktiken omöjliggör konstruktiv dialog och samverkan.

- Vår utgångspunkt har hela tiden varit pragmatisk. Vi är beredda att samtala, kompromissa och samarbeta med samtliga partier, förutsatt att våra väljare får någonting tillbaka i proportion till vårt väljarstöd. Tyvärr har denna pragmatism lyst med sin frånvaro hos övriga partier.

- Redan dagen efter valet tog jag kontakt med Ulf Kristersson och Ebba Busch Thor för att föreslå konstruktiva men förutsättningslösa samtal om hur vi kan ge Sverige ett stabilt styre över fyra år. Båda tackade nej till inbjudan, och även därefter har de konsekvent vägrat att samtala med mig. Detta till trots väljer vi nu att ge vårt aktiva stöd till bildandet av en koalitionsregering bestående av Moderaterna och Kristdemokraterna.

- Det finns starka argument för oss att rösta nej vid onsdagens omröstning. Den politiska inriktning som Ulf Kristersson gett uttryck för kan förvisso, utan större invändningar, accepteras av Sverigedemokraterna. Hittills har vi dock inte fått tillräckliga svar på vilka sakpolitiska reformer som – konkret – ska möjliggöra denna inriktning. Primärt gäller det inom våra fokusområden; migration, sammanhållning, brottsbekämpning och sjukvård. Således vore det ingen orimlig markering från vår sida att trycka på den röda knappen i statsministeromröstningen.

- Å andra sidan finns det mer långsiktiga skäl att trots allt rösta ja. Det politiska landskapet förändras, den gamla blockpolitiken luckras upp och nya konfliktlinjer ger nya, mer aktuella konstellationer. Jag sa redan i samband med SD:s Landsdagar i Lund 2015 att ett framtida, rimligt regeringsalternativ vore ett konservativt block bestående av SD, M och KD. Den konstellationen saknar idag endast 21 mandat för att uppnå majoritet i riksdagen, och den nämns av allt fler bedömare som högst sannolik inom överskådlig tid. På kommunal nivå är detta samarbete redan ett faktum.

- Höstbudgeten har också nämnts som en faktor i sammanhanget. Vi har ännu inte sett Moderaternas budgetförslag i detalj, men de har åtminstone meddelat att de avser lägga en budgetmotion och att den ska fokusera på brottsbekämpning, integration och sjukvård. Det är en tydlig indikation på att de hörsammat våra prioriteringar, även om det är beklagligt att de väljer att inte ge uttryck för det.

- Vi har, utifrån de signaler vi fått, goda skäl att anta att en M/KD-regering ger oss förutsättningar att få faktiskt inflytande över politiken under de kommande fyra åren.

- Ulf Kristersson har inom ramen för sin 3-2-1-lösning utfäst att en förändring av regeringens partisammansättning ska prövas genom ny omröstning i riksdagen. Det innebär i praktiken att de båda liberala partierna under mandatperioden inte kan ansluta till en M-ledd regering utan att tolereras av riksdagen. Det är en viktig faktor i vårt ställningstagande.

- Sverigedemokraterna röstar alltså ja till Ulf Kristersson och är därmed beredda att ge honom en chans som statsminister för en M/KD-regering. Vi är också beredda att närsomhelst under mandatperioden fälla varje regering vars politik går i fel riktning. Kraftigt minskad asyl- och anhöriginvandring, kravbaserad integrationspolitik, krafttag mot brottsligheten och betydande satsningar i hälso- och sjukvården är förutsättningar för att vårt stöd ska vara bestående. Riksdagsgruppen har ställt sig bakom beslutet.

Pressmeddelande från: Sverigedemokraterna