MÅNDAG 12 NOVEMBER 2018

18 miljoner satsas på hållplatser

Västtrafik satsar 18 miljoner kronor på nya väderskydd. Totalt rör det sig om cirka 160 nya väderskydd på hållplatser över hela Västra Götalandsregionen. I satsningen ingår även ett trettiotal nya cykelparkeringar.

Nästa år planerar Västtrafik att ersätta upp till 120 väderskydd vid hållplatser runt om i regionen. Samtidigt byggs ytterligare 40 nya väderskydd, för att tillgodose behov på nya linjer.

— Västtrafiks hållplatser är viktiga entréer till kollektivtrafiken. Vi vill erbjuda bra reseupplevelser för våra kunder och därför är det viktigt att våra hållplatser är funktionella och tillgängliga för alla i kollektivtrafiken, säger Lars Holmin (M), Västtrafiks styrelseordförande.

Från Skara till Södra skärgården

I satsningen på 18 miljoner kronor ingår också en utbyggnad av väderskydd på två bryggor i Södra skärgården, anpassade efter skärgårdsmiljön. En annan satsning som ingår är bussterminalen i Skara. Där kommer nuvarande hållplatsutrustning att ersättas, så att hållplatserna blir tillgänglighetsanpassade.

Gemensamt för alla nya väderskydd är att de utrustas med invändig belysning och tillgodoser de tillgänglighetskrav som finns.

Cykelsatsning

Utöver investeringen i bättre hållplatser görs en satsning på cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken. Bland annat kommer 30 cykelparkeringar att få nya tak.

Arbetet med hållplatserna inleds i början av 2019 och väntas vara klart vid årsskiftet 2019-2020.

Pressmeddelande från: Västtrafik