LÖRDAG 10 NOVEMBER 2018

Klartecken för bygget av Norrbotniabanan, Umeå–Dåva

Regeringen har avslagit överklagan för järnvägsplanen Norrbotniabanan, sträckan Umeå–Dåva.

Regeringen har beslutat att avslå överklagandet av järnvägsplanen för Umeå–Dåva. Det här innebär att Trafikverket nu kan gå vidare med bygget av Norrbotniabanan. Beslutet ger även Trafikverket möjlighet att bygga om de vägar som kommer att påverkas av Norrbotniabanan, väg E12, 364, 645 och Gamla Ersbodavägen i Umeå kommun.

– För Trafikverket är det mycket glädjande att vi har fått det här beskedet. Vi kan nu fortsätta med förberedelserna inför våra kommande större entreprenader, säger Helena Eriksson, regional direktör Trafikverket.

I beslutet ingår att Trafikverket ska se över hur mycket mark som behöver tas i anspråk för att bygga vallar som inte utgör bullerskydd.

– När Trafikverket tar fram en järnvägsplan är utgångspunkten att vi ska göra så lite intrång på andras mark som möjligt. Vi ska göra det som behövs för att minska skador, så länge kostnaderna för det är rimliga, säger Helena Eriksson.

Norrbotniabanan är en ny 27 mil kustnära järnväg mellan Luleå och Umeå. Med Norrbotniabanan skapas genomgående pendlings- och regionaltågstrafik inom regionen och förbättrar för godstrafiken med effektivare och billigare transporter. Kapaciteten för tågtrafiken ökar och sårbarheten i dagens järnvägssystem minskar. I den nationella transportplanen för 2018-2029 anslog regeringen pengar till bygget av Norrbotniabanan, sträckan Umeå–Dåva.

– Arbetet med att ta fram järnvägsplaner för den fortsatta sträckan till Skellefteå pågår för fullt och vi räknar med att de fastställs under 2020/2021, säger Helena Eriksson.

Tidigast år 2028 kommer Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå vara startklar för trafik.

Pressmeddelande från: Trafikverket