FREDAG 9 NOVEMBER 2018

Militära fordonskolonner på väg från övning i Norge

Idag och under helgen kommer militära fordon att passera på länets vägar. Fordonen är på väg från NATO-övningen Trident Juncture 18 i Norge.

Fordonskolonnerna kör främst dagtid men det kan även förekomma transporter på andra tider. Flera av länets större vägar och järnvägar berörs av transporterna som sker med varierande intensitet.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland