MÅNDAG 5 NOVEMBER 2018

Duvpest på flera platser i länet

Vilda duvor i bland annat Trollhättan och Göteborgstrakten har drabbats av duvpest. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Viruset kan orsaka den mycket smittsamma virussjukdomen newcastlesjuka hos tamfågel. Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor.

– Vi vill påminna alla som håller fjäderfä och även andra fåglar i fångenskap om vikten av goda hygienrutiner. Det är viktigt att du som djurägare kontaktar veterinär om dina djur visar tecken på dessa sjukdomar, säger Karin Åhl på Jordbruksverket.

Allmänna hygienregler

– Vi har nu indikationer på att duvpest förekommer hos vilda duvor i stora delar av landet. Vi vet också av tidigare erfarenhet att hösten och vintern är den period då vi kan förvänta oss att fågelinfluensa återigen introduceras och sprids hos vilda fåglar i landet. Under de kommande månaderna är det därför särskilt viktigt se till att direkta och indirekta kontakter mellan tamfåglar och vilda fåglar undviks med väl fungerande hygienrutiner, säger Cecilia Hultén på SVA.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län